DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
OCW founders recognised for contributions to UK agriculture ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

sheep

Mân hysbysebion

Mae'r dudalen yma ar gyfer cynhyrchwyr organig yng Nghymru sydd am hysbysebu nwyddau a gwasanaethau i'w gwerthu, i'w prynu, i'w rhenti neu i'w cyfnewid. Cewch hysbysebu am ddim, a chedwir yr hysbyseb ar y dudalen am fis, ar wahân fod yna gytundeb arall. Rhaid i'r darllenwyr benderfynu ar ddilysrwydd yr hysbysebion ac ni fydd Canolfan Organic Cymru yn gyfrifol am unrhyw ddiffygion. Y Ganolfan fydd yn penderfynu ai derbynnir hysbyseb neu beidio.
llun, dde, hawlfraint Martin Peck

Gweler hefyd:
marchnad organig y Soil Association ar gyfer da byw, porthiant a phorfa organig (ar gael i ffermwyr sydd ddim gyda'r Soil Association);
mân hysbysebion Organic Farmers and Growers

Cyflwyno hysbyseb

Triticale (12-10-2012)
Approximately 15 tonnes of organic triticale available for feed[p]
Manylion llawn
Established Organic Veg Growing (22-02-2011)
Established (11 years). Registered organic growing business situated in Carmarthenshire. 1 acre of polytunnels and 15 acres of good south facing land. Secure market for produce. [p]
Manylion llawn
Lloi organig (26-11-2009)
Lloi organig, Aberdeen Angus, Belgian Blue, Henffordd a Limousin yn bennaf, o fuches Odro Friesian Brydeinig sy'n lloia drwy gydol y flwyddyn.
Manylion llawn
Meheryn Meatlinc (26-11-2009)
Yn gofnodedig o dan Gynllun Epilio'r Comisiwn Cig a Da Byw. Meheryn ar gael i'w gweld a'u gweithio o ER & JE VINES. MV achrededig, yn glir o'r Ysfa.
Manylion llawn
Defaid Shetland o frîd organig (23-11-2009)
Pob oed, gwryw a beinw bob amser ar gael. Amrywiaeth eang o liwiau sy'n cynhyrchu gwlân i'w nyddu â llaw. Cig blasus at ddant cigyddion bridiau prin. Yn wyna'n hawdd, yn famau da. Llogi maharen. pcdixon@waitrose.com Ffôn: 01454 299236. (De Swydd Gaerloyw yn agos at Bont Hafren).
Manylion llawn
Porthiant anifeiliaid (23-11-2009)
Porthiant anifeiliaid yn addas ar gyfer da byw organig seiliedig ar farlys a cheirch organig.
Manylion llawn

Yn eisiau

I'w osod

Amrywiol

Graig Producers (23-11-2009)
Mae Graig Producers Wales & Borders wedi cynrychioli buddiannau ei 280 o aelodau ac wedi marchnata eu cynnyrch am tua 10 mlynedd. Y mae hefyd yn gweithredu fel rhan o Rwydwaith Cenedlaethol gyda Graig Producers South West and Caledonian Organics, gyda phwer marchnata cydweithrediadol dros 500 o ffermwyr organig sy'n aelodau. Mae bod yn aelod yn dod â sawl mantais yn ei sgil ar wahân i ennill y pris gorau am eich da byw.
Manylion llawn
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.