DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhyrchion Naturiol ac Organig, 7-8 Ebrill yn Olympia, Llundain

Mae'r prosiect BOBL yn cynnig cyfrannu hyd at £150 (yn amodol ar ddarparu derbynebau dilys) ar gyfer teithio a chynhaliaeth i fusnesau organig o Gymru sydd am fynychu ffair fasnach Cynhyrchion Naturiol ac Organig Ewrop ar 7-8 Ebrill 2013 yn Olympia, Llundain.

Mae'r gefnogaeth hon ar gael i fusnesau organig Cymreig sy'n arddangos yn y ffair yn ogystal â'r rhai na fydd yn arddangos ond sydd am ddefnyddio'r amser i rwydweithio ac edrych ar bosibiliadau am bresenoldeb yno yn y dyfodol. Mae'r gyllideb yn gyfyngedig a rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sydd heb fod yn y ffair o'r blaen. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Dafydd Owen ar 01970 622953.

Os ydych wedi'ch ardystio â Chymdeithas y Pridd, effallai fod yna stondinau 2x1m ar gael ganddynt am £550. Cysylltwch â Steve Baker ar 01273 645120 neu sales@divcom.co.uk am fanylion. darllen mwy   

Stori gynt: Ffau’r Ddraig Werdd
Stori nesaf: Calon Wen yn lansio’r peiriant gwerthu llaeth potel cyntaf

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.