DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymateb Canolfan Organig Cymru i Ymgynghoriad Glastir

Ymatebodd Canolfan Organig Cymru i ymgynghoriad Glastir. Gellir darllen testun llawn eu cyflwyniad yma, ond yn ei hanfod:

Cytunwyd y dylai'r gofyniad i ymuno â'r Lefel Mynediad cyn cyrchu elfennau eraill Glastir gael ei ddileu a chefnogwyd y cynnig dros fynediad ehangach i grantiau Effeithlonrwydd a Glastir Uwch.
Cytunwyd ar rôl ehangach i swyddogion prosiect, er enghraifft ar gyfer ceisiadau cydweithredol.
Dadleuwyd y dylai'r ystod o ddewisiadau ar y bwrdd aros mor eang â phosibl, ond pe bai'r dewisiadau'n cael eu tynnu, dylid gollwng y rheini sy'n cynnig y manteision lleiaf.
Croesawyd cydbwyso allbynnau amaethyddol ac amgylcheddol fel nod ac amlygwyd y cyfraniad y mae ffermio organig yn ei wneud i'r perwyl hwn.
Cynigiwyd, mewn cysylltiad â'r grant moderneiddio, y dylid ymyrryd ar raddfa fwy mewn achosion lle mae buddsoddiad yn helpu i gyflenwi dewisiadau Glastir eraill yn amgylcheddol, gan gynnwys Glastir Organig.
Cefnogwyd cynnwys amaeth-goedwigaeth yn y cynllun grantiau bach,
Croesawyd cymorth i gyflwyno gwartheg i systemau defaid yn unig, gan amlygu bod y dull hwn yn cael ei ffafrio'n gryf gan egwyddorion ffermio organig, mewn cysylltiad â phori amgylcheddol a rheoli da byw.
Cytunwyd â'r cynnig i ddilyn cyfleoedd i sefydlu gwasanaethau ecosystemau ychwanegol. Er enghraifft, gwelwn y posibilrwydd o gydweithio â chwmnïau dwr i ddigolledu ffermwyr organig yn rhannol am y mewnbynnau llai a ddefnyddir gan gydnabod y mewnbynnau o ran ansawdd y dwr.

Stori gynt: Cynllun Gweithredu’r UE
Stori nesaf: Ystod hufen iâ newydd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.