logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Gwybodaeth ar gyfer y wasg a chyfryngau

Prif gyswllt ar gyfer y wasg yn y Ganolfan: 07772 769095

Rhestrir peth o'r sylw diweddar a roddwyd i ffermio organig yng Nghymru yn y wasg ar y tudalen hwn.

Datganiadau diweddar i'r wasg

Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru (23-07-2017)

Mae'r adroddiad arolwg cynhyrchwyr 2016 Canolfan Organig Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon wedi dangos cynnydd yng ngwerthiant cynnyrch organig, er gwaethaf gostyngiad yn arwynebedd tir sydd wedi ei ardystio'n organig yng Nghymru. Ar yr un pryd, bu cynnydd yn nifer y ffermydd a'r arwynebedd tir a gwmpesir gan y cynllun Glastir Organig, ac mae diddordeb cryf ymysg ffermydd sydd am drosi.
mwy Stori llawn

(12-04-2016)


mwy Stori llawn

Gwefan newydd i hybu twf busnesau organig yng Nghymru (06-07-2015)

Mae diddordeb mewn cynnyrch organig yn cynyddu ac o'r herwydd mae gwefan ymarferol wedi ei lansio gan BOBL i helpu busnesau yng Nghymru sydd eisiau datblygu yn y sector organig. Stori llawn

Bwyd, Gwerthoedd, Tegwch: Sut mae gwerthoedd yn dylanwadu ar y system fwyd a bywyd yng Nghymru (18-06-2015)

Mae pobl ar draws Cymru o'r farn y dylai bwyd ffres, iachus fod ar gael i bawb, beth bynnag yw eu statws cymdeithasol. Nid nwydd moethus y dylai bwyd da fod. Stori llawn

Ehangu Gorwelion Gwyrdd yn y Ffair Wanwyn (20-05-2015)

Bu digonedd o fwrlwm ar safle Canolfan Organig Cymru eleni oedd wedi ei leoli ym mhafiliwn Gorwelion Gwyrdd y Sioe Wanwyn yn Llanelwedd. Stori llawn

Dyfodol Cynaliadwy Organig yng Nghymru (05-05-2015)

Bydd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE yn cynnal cynhadledd strategaeth yn Llanfair-ym-Muallt ar 21 Mai.
mwy Stori llawn

Cynhyrchwyr Organig Cymru ar drywydd newydd (05-05-2015)

Arolwg organig 20114
mwy Stori llawn

Pryd a Mwy (19-02-2015)

Digwyddiad gwerthoedd bwyd ym Mhenrhyndeudraeth Stori llawn

(03-02-2015)

Stori llawn

Canolfan Organig Cymru'n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth wrth ddathlu Arlwyo Lleol a Chynaliadwy yn y Brifysgol (24-10-2013)

Bu Canolfan Organig Cymru a Phrifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiad ar 23 Hydref i ddathlu llwyddiant diweddar y Brifysgol wrth sicrhau Gwobr Nod Arlwyo Efydd Bwyd am Fywyd gan Gymdeithas y Pridd i'w holl fwytai ar y campws. Mae cynllun Bwyd am Fywyd yn prysur ddod yn safon i'r diwydiant ar gyfer bwyd lleol, cynaliadwy, o ffynonellau moesegol ac yn cydnabod llawer o'r arferion caffael bwyd ardderchog a geir eisoes yn y Brifysgol. Stori llawn

Making more of Welsh organic wool (03-10-2013)

Wool is a wonderful, versatile, natural renewable resource but it is often undervalued. Llynfi Textiles, a design and clothing company, Ystrad Traditional Organics and Organic Centre Wales (OCW) have been working together to try and change all that. Stori llawn

ORGANIC FOOD SHEDS ITS 'ELITIST' TAG BUT WELSH SHOPPERS STILL NEED CONVINCING OVER VALUE FOR MONEY (16-09-2013)

A survey of Welsh shoppers published this week has revealed that organic food may no longer be seen as a luxury purchase, reserved just for the more affluent consumers.

However, the study also highlighted the need for greater education about organic food and farming if shoppers are to buy more organic products, more regularly. Of the 702 shoppers interviewed, almost half (43%) revealed that they do not know enough about organic to justify paying any extra for it, while more than half (57%) of non-buyers listed price amongst the main barriers to choosing organic – both statistics being almost identical to the findings in the 2010 survey. Stori llawn

Study links UK deaths to over-use of antibiotics in chicken farming (27-08-2013)

A new study [1] has found that approximately 280 people are dying every year in the UK from blood infections caused by the highly antibiotic-resistant E. coli superbug ESBL, acquired from chicken. Stori llawn

Organic information service back in business: join the conversation at the Royal welsh Show (15-07-2013)

The Organic Centre Wales (OCW) partnership of Organic Research Centre (ORC), ADAS and Aberystwyth University will have an even bigger presence at this year's Royal Welsh Show after their successful bid to deliver organic policy advice and other services to the Welsh Government from 2013-2015. Stori llawn

CAMPAIGN UNVEILS ORGANIC CHAMPIONS (15-07-2013)

A co-operative dairy farmer, a lamb and beef producer, a poultry expert, an ethical chef and a market gardener have joined forces to spread the word about the benefits of organic food and farming as part of a new campaign.
Stori llawn

Cymdeithas y Pridd yn lansio dau ddigwyddiad i arlwywyr yng Nghymru (18-06-2013)

Am y tro cyntaf erioed, mae Cymdeithas y Pridd, mewn partneriaeth â Chanolfan Organig Cymru, yn trefnu dau ddigwyddiad hanner diwrnod di-dâl i arlwywyr yng Nghymru i drafod y manteision i fusnesau o weini bwyd lleol, o ffynonellau cynaliadwy, lle mae lles yr anifeiliaid a gynhyrchodd y bwyd yn ystyriaeth. Bydd y digwyddiadau, yng Nghaerfyrddin a Bae Colwyn, yn cynnig y cyfle i ddarparwyr bwyd i gael gwybod sut gallant gymryd camau tuag at wella'r bwyd a weinir ganddynt gan gyflwyno Nod Arlwyo Bwyd am Oes.
mwy Stori llawn

Organic Centre Wales puts Children Centre-Stage at Festival (30-05-2013)

Thanks to Organic Centre Wales the Food Academy will feature an 'organic takeover' showcasing the very best of Welsh organic food, with visitors getting the chance to gain inspiration from a series of cooking master classes throughout the weekend. Children of all ages can get involved with hands-on cooking workshops, food mapping activities and much more. Stori llawn

'Cenhedlaeth Jamie' Cymru yn sbarduno twf yng ngwerthiant bwydydd cynaliadwy (08-05-2013)

Datgelodd arolwg diweddar yn y DU dwf cryf yng ngwerthiant bwyd organig gan fanwerthwyr annibynnol, gyda rhai manwerthwyr ar-lein yn profi twf dau ddigid mewn marchnad ddefnyddwyr sydd fel arall yn wastad. Bu'r arolwg hefyd yn datgelu bod y defnyddwyr organig ieuengaf (o dan 28 oed) yn gwario mwy nag a wnaethant y llynedd ar nwyddau organig, sy'n golygu mai 'Cenhedlaeth Jamie' yw'r enw a roddir bellach i'r garfan hon o ddefnyddwyr sy'n foesegol ymwybodol yn Adroddiad 2013 Cymdeithas y Pridd ar y Farchnad. Stori llawn

Reports reveal areas of growth and challenges in organic sales (20-03-2013)

The Soil Association Market report published today reveals areas of growth and challenges in organic sales. The report coincides with the Welsh Organic Producer Survey, which reveals several trends and future challenges for the Welsh organic sector.

“Despite some encouraging sales figures reported by organic producers in Wales, there is no doubt that the changes to support payments are going to hit hard and organic output may suffer as a result,” said Neil Pearson from Organic Centre Wales. Stori llawn

Community Supported Agriculture groups join forces for long term success (15-02-2013)

Community supported agriculture (CSA) groups, from as far afield as China are gathering in South Wales on the 23rd February to join forces and work in partnership to ensure their long term success. Organised by the Federation of City Farms & Community Gardens (FCFCG) and Organic Centre Wales, the event is taking place at Coed Hills Rural Art space in Cowbridge. This meeting will also see the launch of a 'CSA survival guide', created by The Organic Research Centre on behalf of Organic Centre Wales. Stori llawn

YMGYRCH ORGANIG YN RHOI TWRCWN Y NADOLIG O DAN Y CHWYDDWYDR (28-11-2012)

Mae teuluoedd yng Nghymru'n cael eu hannog i wneud eu gwaith ymchwil cyn archebu eu twrcwn Nadolig fel rhan o'r cyfnod diweddaraf mewn ymgyrch cyhoeddusrwydd cenedlaethol gan Ganolfan Organig Cymru.

mwy Stori llawn

YMGYRCH ORGANIG NÔL GYDA “MEEEEEEE” (05-09-2012)

Mae ymgyrch hysbysebu gyntaf Cymru i hyrwyddo manteision prynu cynnyrch organig nôl heddiw (Llun Medi 3ydd) i nodi dechrau National Organic Month yn y DU wrth i bosteri sy'n dangos dau 'gymeriad' newydd gael eu gweld am y tro cyntaf mewn archfarchnadoedd ar draws Cymru.
mwy Stori llawn

Astudiaeth yn amlygu'r angen am addysg organig yng Nghymru (01-08-2012)

Stori llawn

Gwrw prydau ysgol yn un o'r prif siaradwyr yn y Sioe Frenhinol wrth i fwyd organig gael hwb (16-07-2012)

Y Ganolfan yn y Sioe Fawr, 2012. Stori llawn

YMGYRCH NEWYDD YN ANNOG SIOPWYR I DDEWIS CYNNYRCH ORGANIG (12-06-2012)

Bydd ymgyrch farchnata newydd, sy'n cael ei lansio yng Nghymru heddiw (11 Mehefin), yn ceisio darbwyllo poblogaeth Cymru beth yw manteision dewis cynnyrch organig. Stori llawn

Pecyn Cymorth Cynaliadwy i ddangos rysáit am lwyddiant i fusnesau bwyd Cymru (30-04-2012)

Pecyn Cymorth Cynaliadwy i ddangos rysáit am lwyddiant i fusnesau bwyd Cymru Stori llawn

Defnyddio blogiau, Trydar a Gweplyfr i hybu eich busnes organig (05-01-2012)

Stori llawn

Bwyd a ffermio organig yn y Ffair Aeaf (23-11-2011)

Bydd dwy stondin gan Ganolfan Organig Cymru eleni yn y Ffair Aeaf yn Llanfair-ym-Muallt, y naill i gynhyrchwyr a'r llall i ddefnyddwyr i gael gwybod mwy am fwyd organig. Stori llawn

Cryfhau'r cysylltiadau rhwng cynhyrchwyr garddwriaethol lleol a'r sector gwasanaethau bwyd (01-11-2011)

Cynhelir digwyddiad a fwriedir i gryfhau'r cysylltiadau rhwng cynhyrchwyr garddwriaethol a'r sector gwasanaethau bwyd a bydd yn hyrwyddo defnyddio cynnyrch garddwriaeth ffres Cymreig ymysg cyflenwyr ym maes twristiaeth a lletygarwch. Stori llawn

Cynhadledd yn amlygu ffyniant ar gyfer busnesau organig yng Nghymru (01-11-2011)

Yn sgil sgyrsiau a gweithdai arloesol a gynhaliwyd yng Nghynhadledd Canolfan Organig Cymru eleni mae'r sector organig yng Nghymru wedi cael cryn hwb gan ennyn ymdeimlad â ffyniant. Stori llawn

Disgyblion Ceredigion yn dysgu sut i 'bobi eich lawnt' (17-10-2011)

Newyddion am brosiect ysgol i dyfu gwenith Stori llawn

Organig : Cynhadledd Gwell Busnes Cymru (17-10-2011)

Mae'r gynhadledd yn darparu cyfle i ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau organig i ddod ynghyd a thrafod y problemau sy'n eu hwynebu ar hyn o bryd, dysgu o brofiadau ei gilydd a rhannu arferion da. Stori llawn

BOBL takes Community Supported Agriculture on Tour (30-09-2011)

Wales' first Community Supported Agriculture study tour took place this month, organised through Organic Centre Wales as a part of the Better Organic Business Links (BOBL) project. Stori llawn

Mae Cymru'n arwain y DU wrth i'w thir organig gynyddu 34% (23-08-2011)

Mae mwy o dir wedi'i droi'n organig yng Nghymru nag yn unrhyw un o wledydd eraill y DU yn ôl adroddiad cenedlaethol. Mae adroddiad diweddar gan DEFRA yn dangos mai Cymru sy'n arwain y DU wrth i dir organig y wlad gynyddu 34% o'i gymharu â 2009. Mae dros 8% o dir amaethyddol Cymru bellach yn organig, bron dwywaith cymaint â Lloegr a'r cyfartaledd ar draws y DU. Stori llawn

Sector organig i elwa o Gynllun Glastir ar ei newydd wedd (01-08-2011)

Ymateb y Ganolfan i ddatganiad diweddaraf y Llywodraeth Stori llawn

Lunchtime makeover at Ysgol Glantwymyn (27-07-2011)

Quality organic and local food on the menu
Stori llawn

Byddwch yn Organig ac yn Falch ohono: Dywedwch wrth Gymru a'r Byd mai fferm organig yw'ch fferm chi (20-07-2011)

Mae arwydd sydd yn dynodi tir organig bellach ar gael i ffermwyr. Stori llawn

Bwydo dofednod o'r fferm (14-07-2011)

Digwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Lleihau cost ailhadu gwndynnau glaswellt (30-06-2011)

Digwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Parasite prevention and control to improve returns from organic livestock production (17-05-2011)

Digwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Rheoli maethynnau ar gyfer cnwd silwair gwell (12-05-2011)

digwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Dewch o hyd i farchnadoedd amgen ar gyfer grawn organig Cymreig (28-04-2011)

Digwyddiad fferm Stori llawn

Prosiect yn cynnig arbedion i fusnesau organig yng Nghymru (27-04-2011)

Cyfle i fusnesau organig Stori llawn

Y dull 'Easy Care' o reoli anifeiliaid (14-04-2011)

Digwyddiad i ffermwyr. Stori llawn

Moeseg a bwyd organig - cyfathrebu â chwsmeriaid (24-03-2011)

Adroddiad gweithdy ar gyfer busnesau organig Stori llawn

Moeseg a bwyd organig? (21-02-2011)

Gwybodaeth i fusnesau Stori llawn

Coginio ar gyfer anoddefiadau bwyd ac alergeddau (17-02-2011)

Digwyddiad ar gyfer busnesau twristiaeth Stori llawn

Cefnogaeth ar gyfer datblygiad cyanliadwy busnesau organig (02-02-2011)

Mae prosiect BOBL yn gwario £100,000 ar gymorth i fusnesau organig yng Nghymru sydd am fonitro'r defnydd maent yn gwneud o ddeunydd crai a'i heffaith ar yr amgylchedd. Bwriad y gwaith yw gwneud gwell defnydd o fewnbwniai a gwella'i gallu i wrthsefyll cynnydd mewn prisiau deunyddiau crau fel tanwydd. Mae gwahoddiad i dendro am y gwaith wedi cael ei gyhoeddi i wefan Sell2Wales ac mae'n rhaid ymateb erbyn Dydd Gwener 18 Chwefror.
Stori llawn

Prosiect newydd i adeiladau cymunedau bwyd cynaliadwy yng Nghymru (25-01-2011)

News of a new project, and the appointment of Phil Morgan. Stori llawn

Cynnal ffrwythlonder y fuwch odro (13-01-2011)

Digwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Naws Cymreig ar Ymgyrch Newydd Dynnu Sylw at Fuddion Nwyddau Organig (10-01-2011)

Bydd Canolfan Organig Cymru (OCW) yn cefnogi ymgyrch uchel-ei-phroffil sy'n hyrwyddo bwyd organig yn y DU. Stori llawn

Ymgyrch Newydd yn Lansio i Dynnu Sylw at Fuddion Nwyddau Organig (10-01-2011)

Mae'r diwydiant organig yn lansio ymgyrch 3-blynedd uchel-ei-phroffil sy'n anelu at hybu twf yng ngwerthiant bwyd organig yn y DU drwy gynyddu galw cwsmeriaid amdano. Yn derbyn arian cyfatebol gan yr UE, nod yr ymgyrch £2m 'Pam Dw i'n Dwlu ar Organig' yw gwahodd cwsmeriaid i ddarganfod beth mae organig yn ei olygu, drwy herio eu canfyddiadau a darganfod eu rheswm eu hunain dros ddwlu arno. Stori llawn

Bwyd a ffermio organig yn y Ffair Aeaf (16-11-2010)

Gyda ffocws ar fara organig Stori llawn

Tynnu gyda'n gilydd ar gyfer garddwriaeth organig (16-11-2010)

Gweithdy i fusnesau garddwriaethol organig
mwy Stori llawn

Bwydo'r famog feichiog mewn system organig (08-11-2010)

Digwyddiad i ffermwyr. Stori llawn

Fferm arddangos organig newydd yn cynhyrchu bwyd o'r goedwig (01-11-2010)

Newyddion am fferm arddangos newydd ger Fachynlleth. Stori llawn

Marchnata cynnyrch organig mewn byd sy'n newid. (08-10-2010)

Mae'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (bobl) wedi cyhoeddi adolygiad o wybodaeth ar agwedd cwsmeriaid at gynnyrch organig o Gymru. Cafodd yr adolygiad ei gynhyrchu can Beaufort Research ac mae wedi seilia ar ddata wedi ei gasglu ar bryniant gwsmeriaid yn ogystal â chanlyniadau ymchwil. Stori llawn

Deall ôl troed carbon ar ffermydd yn well (08-10-2010)

Cyhoeddiad i ffermwyr Stori llawn

Cynyddu incwm o'ch fferm llaeth (29-09-2010)

Digwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Gwneud y gorau o slyri; CANSLWYD Y DIGWYDDIAD (13-09-2010)

Digwyddiad fferm ar 22 Medi. Stori llawn

Mae'r pridd o dan fygythiad (06-07-2010)

Darlith yn y Sioe Fawr ar 19 Gorffennaf. Stori llawn

Datblygu delwedd y sector organig yng Nghymru (18-06-2010)

Newyddion am gontract. Stori llawn

Cymeryd agwedd weithredol tuag at gadw haint TB draw (20-05-2010)

Digwyddiad i ffermwyr. Stori llawn

Rheoli clwy'r bustl mewn buches organig (18-05-2010)

Gwybodaeth am ddigwyddiad i ffermwyr Stori llawn

Clarifying the complexity of milk contracts (18-05-2010)

Gwybodaeth am ddigwyddiad i ffermwyr. Stori llawn

Arweinlyfr dofednod newydd gan Ganolfan Organig Gymru (22-04-2010)

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cynhyrchu arweinlyfr technegol newydd, 'Cynhyrchu dofednod am eu cig'. Stori llawn

Ffermwyr organig o Ganada yn ymweld â Chanolfan Organig Cymru ac IBERS (08-04-2010)

Organic Centre Wales and IBERS Gogerddan will host a visit from 15 Canadian organic producers and advisors, interested in organic dairy farming from Quebec, in early April. Stori llawn

Cyhadledd i holi athrawon am ddarparu addysg bwyd a ffermio (24-03-2010)

Cynhelir cyhadledd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar 19 Ebrill i ymgynghori athrawon am ddarparu addysg bwyd a ffermio mewn ysgolion.
mwy Stori llawn

Beth mae defnyddwyr yn disgwyl gan fwyd organig? (01-02-2010)

Stori llawn

Datblygu cyflenwad cywennod organig yng Nghymru (13-01-2010)

Mae cynhyrchwyr dofednod organig yng Nghymru yn aml yn dweud mai
anhawster dod o hyd i gywennod yw un o'u problemau pennaf. Mae gan nifer
o gynhyrchwyr ddiddordeb mewn magu cywennod, i'w defnyddio eu hunain ac
i gyflenwi cynhyrchwyr eraill, ond maent yn cael eu hatal rhag gwneud hynny
gan ddiffyg gwybodaeth mewn meysydd allweddol. Mae'r Ganolfan yn trefnu dau weithdy ar gyfer cynhyrchwyr dofednod organig.
mwy Stori llawn

Gwefan newydd i Ganolfan Organig Cymru (21-12-2009)

Mae Canolfan Organig Cymru wedi ail-lansio ei gwefan gyda chyfeiriad newydd: www.canolfanorganigcymru.org.uk Stori llawn

Dewch i grwp trafod organig 2010 (21-12-2009)

Mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu grwpiau trafod ar gyfer cynhyrchwyr fel rhan o Raglen Ddatblygu Organig Cyswllt Ffermio. Stori llawn

Rheolwr newydd ar gyfer prosiect marchnata organig (27-11-2009)

Fe cyhoeddir apwytiad Dafydd Owen fel rheolydd BOBL. Stori llawn

Bwyd a ffermio organig yn y Ffair Aeaf (20-11-2009)

Bydd y Ganolfan yn y Ffair Aeaf eleni Stori llawn

Porthiant gaeaf ar gyfer ffermydd organig (19-11-2009)

Digwyddiad ar gyfer ffermwyr ar 26 Tachwedd 2009 Stori llawn

Porthiant gaeaf ar gyfer ffermydd organig (05-11-2009)

Fe gynhelir digwyddiad i ffermwyr ar 16 Tachwedd ger Gaernarfon. Stori llawn

Dewis porthiant ar gyfer da byw organig (04-11-2009)

Digwyddiad i ffermwyr ar 20 Hydref 2009. Stori llawn

Edrych ar fywyd o safbwynt y llo (04-11-2009)

Digwyddiad i ffermwyr yn Nhrefere Fawr, Penparcau, Aberteifi ar 28 Hydref 2009. Stori llawn

Sector organig Cymreig yn dal i dyfu ac yn cystadlu (17-03-2009)

Canlyniadau'r Arolwg Cynhyrchu a Marchnata Organig Cymru
mwy Stori llawn

(17-03-2009)

Stori llawn

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.