logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Mae Ganolfan Organig Cymru yn weithgar yn y byd addysg, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, darparwyr addysg bwyd a ffermio, athrawon, ffermwyr ac ysgolion. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Siopau Bwyd Cydweithredol mewn Ysgolion

Agorodd Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt ei siop Fwyd Gydweithredol Gymunedol “No.1 Organic” ym mis Medi 2009. Roedd yn boblogaidd iawn yn syth a chynyddodd y nifer o fagiau wythnos ar ôl wythnos.

vegetablesMae disgyblion o Eco-bwyllgor yr ysgol yn rhedeg y Siop Fwyd Gydweithredol fel Menter Fusnes. Maent yn gweithio gyda James Evans o Organic Revolution, sy'n tyfu'r rhan fwyaf o'r cynnyrch a ddarperir ar ei fferm yn Sir Henffordd. Mae James hefyd yn prynu cynnyrch gan dyfwyr cyfagos, ac nid yw'n mynd allan o'r ardal ond pan mae hyn yn angenrheidiol i roi mwy o ddewis i'r cwsmeriaid.
fruit
Mae'r lluniau yn dangos yr hyn y gall cwsmeriaid ddisgwyl ei gael mewn bag llysiau £4.50 neu fag ffrwythau £4.50. Maent yn archebu ac yn talu wythnos ymlaen llaw a James sy'n penderfynu pa gynnyrch sy'n cael ei gyflenwi yn dibynnu ar beth sydd yn eu tymor a beth sy'n rhoi'r gwerth gorau am arian yr wythnos honno. Mae James yn danfon y ffrwythau a'r llysiau fesul llwyth ac mae'r disgyblion yn gwirfoddoli i'w rhannu i fagiau yn barod ar gyfer eu casglu.

Tra'i fod yn cyflenwi athrawon a disgyblion yn unig ar hyn o bryd, mae siop No.1 Organic yn bwriadu ehangu i wasanaethu'r gymuned ehangach.

Dylai unrhyw grwp cymunedol neu ysgol sydd â diddordeb mewn rhedeg siop fwyd gydweithredol gysylltu â'r Rural Regeneration Unit.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.