logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Mae Ganolfan Organig Cymru yn weithgar yn y byd addysg, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, darparwyr addysg bwyd a ffermio, athrawon, ffermwyr ac ysgolion. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

child receiving school meal

Bwyd organig yn yr ysgolion

Does dim rheswm pam na all prydau ysgol gynnwys rhyw gymaint o fwyd organig. Wedi'i dyfu'n lleol ac yn ei dymor, mae ei bris yn gystadleuol ac mae'n dangos bod ysgol yn gwneud ymrwymiad i ffermio cynaliadwy. Gall bwyd organig hefyd fod yn nodwedd o siopau bwyd bychain mewn ysgolion neu brosiectau fel marchnadoedd ffermwyr mewn ysgolion neu siopau bwyd cydweithredol.

Prydau bwyd ysgolion

Mae Canolfan Organig Cymru yn cynnal prosiectau prydau bwyd ar hyd a lled Cymru fel rhan o Gwell Cysylltiadau Busnes Organig. Nod y prosiectau yw dod â bwyd lleol (gan gynnwys bwyd organig) i'r gegin ysgol a chysylltu'r plant â ffermio a'r gadwyn fwyd. Nod arlwyo Bwyd ar gyfer Bywyd

Darllenwch am ddau brosiect yn Abergele a Chaerdydd.

Darllenwch am ein prosiect prydau bwyd ysgolion yn Sir y Fflint 2013-2015

Yn Sir y Fflint, achredir prydau ysgolion gyda Nod Arlwyo'r Soil Association.

Mae bwyd organig wedi'i gefnogi gan gynllun gweithredu prydau bwyd ysgol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Blas am Oes.

Marchnadoedd ffermwyr

Trefnwyd y marchnadoedd ffermwyr ysgolion cyntaf gan Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir y Canolbarth. Amcan cyffredinol marchnadoedd ffermwyr ysgolion yw i 'ailgysylltu plant â bwyd a ffermio' mewn lleoliad lleol.

Darllenwch adroddiad yr Ymddiriedolaeth am farchnadoedd ffermwyr mewn ysgolion yn Sir y Fflint.

Siopau bwyd cydweithredol

Mae gan sawl ysgol a choleg siop gydweithredol llysiau a ffrwythau organig. Darllenwch fwy.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.