logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Gwaith strategaeth a pholisi yng Nghanolfan Organig Cymru:

tractor
Fel rhan o'n contract gyda Llywodraeth Cymru, mae cylch gwaith Canolfan Organig Cymru'n cynnwys darparu cyngor a gwybodaeth am ddatblygu polisïau a'u heffaith ar ffermwyr a ffermio organig yng Nghymru.
Mae hyn yn cynnwys ymateb i ddogfennau ymgynghori perthnasol sy'n cael eu cyhoeddi a chysylltu â swyddogion ynglŷn â chynlluniau cymorth rheoli tir sy'n effeithio ar ffermwyr organig, megis Cynlluniau Troi at Ffermio Organig a Chynnal a Glastir.

Am wybodaeth am ein gwaith, dilynwch y dolenni isod:

Cynllun Ffermio Organig a Glastir.
Cynlluniau gweithredu organig a hanes cefnogaeth i ffermio organig yng Nghymru
Cynllun Datblygu Gwledig
Ymgynghoriadau
Safonau a rheoliadau organig gan gynnwys materion ar gnydau wedi'u haddasu'n enynnol.
Ystadegau ffermio organig

Gallwn wneud ein gwaith orau drwy gael cysylltiad rheolaidd â ffermwyr ac adborth ganddynt, felly os oes gennych chi unrhyw farn neu syniadau ynglyn â grantiau a chynlluniau, neu effaith rheoliadau newydd, cysylltwch â yng Nghanolfan Organig Cymru.

Efallai hefyd fod gennych chi ddiddordeb yn y gwefannau allanol canlynol:
Tudalennau ffermio organig Defra
Defra Environmental Stewardship pages
Ffederasiwn Rhyngwladol Symudiadau Amaethyddol Organig (IFOAM)
Tudalennau amaethyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd
Gwerthuso polisïau cymorth organig yr UE gan y Comisiwn Ewropeaidd
Tudalennau ffermio organig y Comisiwn Ewropeaidd
Tudalennau polisi'r Ganolfan Ymchwil Organig
Tudalennau Amaethyddiaeth Cyfarwyddiaeth yr Alban

Sefydliadau eraill:

Soil Association
Sustain
Sefydliad Materion Cymreig
Arsyllfa Wledig Cymru
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.